Fra Bell til Internet
av Svenn Richard Mathisen
Telefon Internet
Alexander Graham Bell Internet - hva er det?
Den første telefonsamtalen Utviklingen av Internet
Telefonen blir til Meningen med Arpanet
Telefonsentraken blir til De fire første nettverksnodene i desember 1969
Christiania telefonselskap Arpanet for forskere?
Telefonene utenfor byens grenser NSFNET
Venteliste på telefon TCP/IP protokollen
2.verdenskrig Arpanet blir sammenkoblet
Etter krigen Usenet
Telefoner gjennom tidene. World Wide Web
Ennå lang venteliste Viktige årstall
Mobiltelefonen Kilder (linker)
Moderne telefonsentraler
Dette er en særoppgave om telefonen og Internet sett i historisk perspektiv. Den er skrevet av meg da jeg gikk i 9. klasse, dagens 10., og den fikk karakteren S. Den tar for seg historien fra ca. 1880 frem til i dag, og går også inn på hvorfor/grunnene til at Internet (Arpanet) ble til. Oppgaven er på en måte todelt, men de to delene "glir" over i hverandre.

Skrevet av Svenn Richard Mathisen
25. oktober 1996.